Профілі освітніх програм Інституту банківських технологій та бізнесу

Профіль освітньої програми бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Профіль освітньої програми бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка»

Профіль освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 051 "Економіка"

Профіль освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Профіль освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Профіль освітньо-професійної програми магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Профіль освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»