Кафедра кібербезпеки

 

Кафедра кібербезпеки забезпечує підготовку бакалаврів зі спеціальності «125  Кібребезпека» галузі знань «12 Інформаційні технології».

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії. Мережева академія Cisco була відкрита для підтримки навчального процесу індустріальними сертифікованими курсами. Студенти виконують практичні завдання на реальному мережевому устаткуванні Cisco.

Лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії також оснащена програмно-технічним комплексом  Tobii eye-tracker X2 60. Студенти проводять реальні дослідження з приводу якості (в тому числі безпеки) інтерфейсів користувача.

На кафедри були виконані 2 міжнародних проекта Tempus:

 • Модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains) (http://ubs.edu.ua/images/Serien.pdf);
 • Від прикладних досліджень та обміну технологічно підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів (Knowledge Transfer Unit – From Applied Research And Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange To Development Of Interdisciplinary Curricula Modules) (http://ubs.edu.ua/images/About_KTU_eng.pdf).

Кафедра кібербезпеки проводить наукові дослідження в напрямках:

 • Кібербезпека;
 • Соціальна інженерія;
 • Цифрова економіка;
 • Фінансові технології;
 • Якість програмного забезпечення;
 • Людино-машина взаємодія;
 • Інтернет-речей (Інтернет всього);
 • Гарантоздатні інформаціні системи.

Кафедра є постійним співорганізатором конференції «International IEEE Conference Dependable Systems, Services and Technologies». В 2020 році конференція буде присвячена наступним напрямкам:  IoT, Big Data and AI for a Safe&Secure World and Industry 4.0 (http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2020/)

 

 

Кафедра кібербезпеки забезпечує підготовку бакалаврів зі спеціальності «125  Кібребезпека» галузі знань «12 Інформаційні технології».

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії. Мережева академія Cisco була відкрита для підтримки навчального процесу індустріальними сертифікованими курсами. Студенти виконують практичні завдання на реальному мережевому устаткуванні Cisco.

Лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії також оснащена програмно-технічним комплексом  Tobii eye-tracker X2 60. Студенти проводять реальні дослідження з приводу якості (в тому числі безпеки) інтерфейсів користувача.

На кафедри були виконані 2 міжнародних проекта Tempus:

 • Модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains) (http://ubs.edu.ua/images/Serien.pdf);
 • Від прикладних досліджень та обміну технологічно підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів (Knowledge Transfer Unit – From Applied Research And Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange To Development Of Interdisciplinary Curricula Modules) (http://ubs.edu.ua/images/About_KTU_eng.pdf).

Кафедра кібербезпеки проводить наукові дослідження в напрямках:

 • Кібербезпека;
 • Соціальна інженерія;
 • Цифрова економіка;
 • Фінансові технології;
 • Якість програмного забезпечення;
 • Людино-машина взаємодія;
 • Інтернет-речей (Інтернет всього);
 • Гарантоздатні інформаціні системи.

Кафедра є постійним співорганізатором конференції «International IEEE Conference Dependable Systems, Services and Technologies». В 2020 році конференція буде присвячена наступним напрямкам:  IoT, Big Data and AI for a Safe&Secure World and Industry 4.0 (http://dessert.ieee.org.ua/dessert-2020/)

 

Гордєєв Олександр Олександрович

Alex Gordeyev

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри.
Директор мережевої академії Cisco Університету банківської справи.

Освіта: Кандидат технічних наук (2007), доцент (2011), дисертація на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів».

Дисципліни, що викладає:

 1. Інформаційні технології в різних доменах
 2. Інформаційна безпека
 3. Кібербезпека
 4. Хмарні обчислення
 5. Людино-машинне взаємодія
 6. Обробка великих даних
 7. Цифровий банкінг
 8. Платіжні системи
 9. Електронні кібергроші
 10. Інноваційні технології (тренінговий курс)

Наукові інтереси: наукова-дослідна робота в напрямках забезпечення якості програмного забезпечення (SoftwareQualityAssessment), кібербезпека (Cybersecurity), людино-машина взаємодія (Himan-machineinteraction), інтернет-речей (IoT).

Перелік основних публікацій:

 1. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev and Alina Fedoseeva. Applications of Computational Intelligence in Biomedical Technology. Chapter: Profiling of Software Requirements for the Pharmaceutical Enterprise Manufacturing Execution System. – Springer Switzerland, 2016. Volume 606, p. 67-93.
 2. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev, Sergiy Vilkomir, Oleg Odarushchenko. T-wise-based multi-fault injection technique for the verification of safety critical i&c systems // In proc. of the NPIC & HMIT 2015, Charlotte, NC, February 22-26, 2015, p. 1827-1836.
 3. Oleksandr Gordieiev, Vyacheslav Kharchenko and Mario Fusani. Evolution of software quality models: usability, security and greenness issues // In proc. of the 19-th International Conference on Computers (part of CSCC 15), July 16-20, 2015 Zakynthos Island, Greece, p. 519-523.
 4. Oleksandr Gordieiev. Evolution of software Quality Models in Context of the Standard ISO 25010// In. proc. Dependability on Complex Systems DepCoS – RELCOMEX (DepCOS), June 30 – July 4, 2014, Brunow, Poland. ­– p. 223-233.
 5. Andriy Biryukov, Oleksandr Gordieiev, Olexandr Yakimenko. The necessity of creation of the national processing center // Information and security: an international journal. –, 2012. – Vol.28, Number 2 pp. 266-272.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar.

Scopus

Бурлакова Ірина Анатоліївна

Iryna Burlakova

 1. Доктор психологічних наук, професор.

  Освіта: Доктор психологічних наук, доцент, дисертація на тему «Соціально-психологічні основи професійного здоров’я фахівців економічної » (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, 2018),

  Дисципліни, що викладає:

  1. Лідерство та командна робота
  2. Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі
  3. Педагогіка та психологія вищої школи
  4. Психологія професійного розвитку,
  5. Соціологія та філософія

  Наукові інтереси: психологія здоров’я, соціально-психологічні основи професійного здоров’я; здоров’я як психосоціальна проблема; соціально-психологічний вимір суспільних процесів; формування здоров’язберігаючих компетенцій людини

  Член редакційної колегії збірника «Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

  Член спеціалізованої вченої ради  із захисту  дисертацій Д 29.051.11 (19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»)  Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля

  Перелік наукових публікацій:

  1. Бурлакова І.А. Соціально-психологічні методи впливу на кадрову безпеку банківських установ. Перспективи управлінської діяльності суб”єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси 28-30 березня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - С,181-183
  2. Бурлакова И.А. Менеджмент профессионального здоровья в контексте экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности/ И.А. Бурлакова // Материалы международной научно-практической конференции «Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации» - Нюрнберг, Германия 23 мая 2014 г. - С.221-223. - [Електронный ресурс]. 
  3. Бурлакова І.А. Тренінгові технології у формуванні навичок управління професійним здоров’ям як інноваційний компонент освіти фахівців економічних спеціальностей Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: IX Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів 11-13 червня 2014, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
  4. Бурлакова І.А. Передумови укріплення і становлення професійного здоров’я майбутніх фахівців банківського сектору / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ Всеукраїнського конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі», Київ, 22-23 жовтня 2014 р.
  5. Бурлакова І. А. Проблема професійного здоров'я сучасного студентства у соціально-психологічному вимірі/ І.А. Бурлакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2014. – Том. Х. – Вип. 26. – С. 96-106. 
  6. Бурлакова І.А. Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів як вагома передумова їх професійного здоров’я // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2014. – № 19. – С. 119–124.
  7. Бурлакова І.А. Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». - Вип. 20. – К., 2015. - С.121-126
  8. Бурлакова І. А. Формування професійного здоров’я в освітньому просторі / І. А. Бурлакова // Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України : [монографія] / За ред. Профес. Лаптєва С. М., Сідака В. С., Денисенка М. П. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2014. – С. 397 – 410.
  9. Бурлакова І.А. Інформаційно-психологічна безпека особистості в контексті кадрової безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки». - м. Черкаси, 27-28 березня 2015 р., С.175-179
  10. Бурлакова І.А. Сучасний вектор підготовки фахівців з організації безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». – Київ, 27 травня 2015 р.
  11. Бурлакова І.А. Психологічний супровід фізичної культури студентства – вагома передумова забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів / І.А. Бурлакова // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С.131-133.
  12. Бурлакова И.А. Психологическое сопровождение обеспечения профессионального здоровья будущих специалистов экономических специальностей / И.А. Бурлакова // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики [Текст]: Сборник докладов XXII-й Международной научной конференции (Липецк, 26 июня 2015 г.) / Отв. ред. А.В. Горбенко. — Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2015. — С. 59-61
  13. Бурлакова И.А., Чмерук Г.Г. Социально-психологические методы формирования информационной безопасности персонала предприятия,- С. 225-229 Украйна-България-Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1.- Варна : Издателство « Наука и икономика», – 2016
  14. Ірина Бурлакова ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ЯК ВАГОМА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я /Матеріали ХXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький,, 30–31 Липень, 2016 С. 94 – 96
  15. Бурлакова І. А Соціально-психологічні основи менеджменту професійного   здоров’я персоналу./Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференціїї «Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук», 12-13 липня 2016, м. Одеса, С.33 = 37
  16. Бурлакова І. А. Концептуальна модель формування і збереження професійного здоровʼя фахівців економічної сфери / І. А. Бурлакова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. –  Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – № 2 (37). – Т. 3. – С. 184 – 193.
  17. Burlakova I.A., Chmeruk G.G., Storozhenko O.O. HEALTH MANAGEMENT OF STAFF AS A FUNDAMENTALLY NEW APPROACH IN FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE (УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА КАК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ) Наука и образование, Nürnberg, Deutschland 2016, С.242-244   : http://ecofin.at.ua
  18. Бурлакова І. А. Корпоративні практики підтримки професійного здоров’я персоналу: соціально-психологічний підхід / І. А. Бурлакова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Т. ІХ, Вип. 8  – С. 502 – 511.
  19. Бурлакова І. А. Соціально-психологічні особливості формування культури професійного здоров’я майбутніх фахівців економічного напряму /                      І. А. Бурлакова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 3 (44). – С. 40 – 49.
  20. Бурлакова І. А. Професійне здоровʼя фахівців економічної сфери як явище, процес і результат / І. А. Бурлакова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 3 (44). – Т. 2. – С. 204 – 213.
  21. Бурлакова І. А. Професійне здоров’я майбутніх фахівців економічної сфери як соціогуманітарне поняття / І. А. Бурлакова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К. ; Ніжин: ПП Лисенко, 2017. – Т. ІХ, Вип. 10. –  С. 34 – 40.
  22. Бурлакова І. А. Психологія професійного здоров’я фахівців економічної сфери : [монографія] / І. А. Бурлакова. – К. ; Ніжин : ПП Лисенко, 2017. – 364 с.
  23. Бурлакова І. А. Системний програмно-цільовий проект формування і збереження професійного здоровʼя фахівців економічної сфери / І. А. Бурлакова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. –  Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 1 (45). – С. 5 – 14.
  24. Бурлакова І.А., Жадченко Г.С. Сім’я як базова компонента здоров’язберігаючого освітнього простору //  Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. –  Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). – Т. 1. –-  С. 67 – 76.
  25. Бурлакова І.А., Ващенко І.В. Особливості впливу сім’ї на соціалізацію особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. –Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). – Т. 2. – С. 11 – 19.
  26. Кононенко А.О., Кононенко О.І., Бурлакова І.А., Талдонова Л.О. Індивідуальна соціальна ситуація розвитку особистості в онтогенезі та її антиципація в умовах змін життєдіяльності // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (47). – Т. 3. –-  С. 99 – 109.
  27. Бурлакова І.А. Сутність соціально-психологічної взаємодії при формуванні професійного здоров’я фахівців економічної сфери / Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки   зб. наук. праць.№ 3/2018. С.36-42
  28. Соціально-психологічні основи здоров’язберігаючих технологій ( на прикладі фахівців економічної сфери): монографія/ І.А.Бурлакова, Ю.А. Завацький, Н.Є. Завацька, В.А. Шаповалова, Ю.П. Дехтярьов, Л.В. Спицька, Ю.С.Чистякова/ Під наук.ред. Н.Є Завацької. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2018. – 404 с.
  29. Бурлакова І.А., Жигаренко І.Є., Шаповалова В.А., Дехтярьов Ю.П., Чистяков Ю.С. Психологічна структура професійного здоровʼя особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – № 1 (48).–-  С. 289 – 297.
  30. Бурлакова І.А., Наконечна Н.В. Соціально-психологічні умови самоменеджменту здоровʼя фахівців економічної сфери // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць Серія Психологічні науки, 2019. -вип.1 – С.206 – 210
  31. Burlakova I. Temporality of experience at the end of social development (in the context of designing a system of sport for the highest achievements) / I. Burlakova, V. Prikhodko, O. Sheviakov // Modern World tendencies in the development of science. – London. – 2019. – Vol. 1. – P. 184 – 193.
  32. Burlakova I., Sheviakov О. Psychological bases of professional health of specialists of economic sphere The development of global science. London: United Kingdom, 2019. P.82-94.Внесено до наукометричних баз:Web of Science      London: Science Publishing
  33. Бурлакова І.А. Соціальні аспекти професійного здоров’я фахівців економічної сфери. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».  Серія «Психологія»: науковий журнал Острог: Вид-во НаУОА, серпень 2019. №.9. С. 78 – 83
  34. Бурлакова І. А., Шевяков О. В.Гендерні особливості антиципації фахівців економічної сфери/ Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol.2, August 26, 2019, Warsaw, Poland. -  С. 22- 27

Краліч Віталій Робертович

Vitaliy Kralich

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2011), доцент, дисертація на тему «Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні».

Дисципліни, що викладає:

 1. Безпека банківської діяльності
 2. Організація системи безпеки банку
 3. Організаційно-управлінська безпека банку
 4. Управління безпекою в банку в умовах техногенних загроз
 5. Організація охорони банку
 6. Оцінка ефективності банківської безпеки
 7. Фінансовий моніторинг у банку

 

Наукові інтереси: проблеми комплексного забезпечення банківської безпеки, фінансовий моніторинг в діяльності банківських установ.

Перелік наукових публікацій:

 1. Краліч В.Р. Внутрішній фінансовий моніторинг банківської установи як особлива форма внутрішнього банківського контролю// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2014. – № 1. – С.128-133
 2. Краліч В.Р.Формування системи забезпечення економічної безпеки банківських установ: концептуальні підходи / Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів: Збірник матеріалів ХVII Міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2014 р. – К. : УДУФМТ, 2014. – С. 349-351.
 3. Краліч В.Р. Сутність процесу легалізації (відмивання)брудних коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2012. – № 6. – С. 191–195.
 4. Краліч В.Р. Ризик відмивання кримінальних доходів у сучасній системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права „КРОК“.– 2011. –– № 5. – С. 75–81.

Чмерук Галина Григорівна

Galina Chmeruk

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2001), доцент (2011), дисертація на тему «Економіко-математичне моделювання інформаційного забезпечення управління підприємством».

Дисципліни, що викладає:

 1. Цифрова економіка
 2. Комп’ютерна графiка

Наукові інтереси: трансформацiя фінансових відносин суб’єктiв господарювання в умовах цифрової економiки

Перелік наукових публікацій:

 1. Чмерук Г.Г. Аналіз стану цифрової економіки України // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. -  № 3 (68). - с.153-164.
 2. Чмерук Г.Г., Бурлакова І.А., Краліч В.Р. Деякі аспекти цифрової трансформації підприємств // Причорноморські економічні студії. – 2018. -  № 34 - с.215-226.
 3. Чмерук Г.Г. Концептуальні підходи до визначення цифрової економіки // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. -  № 5(48) - с.175-178.
 4. Чмерук Г.Г., Стороженко О.О. Сутність та визначення фінансових відносин суб’єктів господарювання //  Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». – 2018. - № 5 (104)  - с.91-100.
 5. Чмерук Г.Г., Стороженко О.О. Трансформація фінансових відносин суб’єктів господарювання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»,– 2019. - № 34 (104) 
 6. Чмерук Г.Г., Бурлакова І.А., Краліч В.Р. Економічні, соціальні та психологічні виклики Індустрії 4.0 Науковий журнал «Economics and Finance». – 2018. - № 6. – с. 61-68
 7. Чмерук Г.Г., Краліч В.Р. Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. -  № 7 (59). - с.289-293.
 8. Chmeruk G.G., Burlakova I.A. PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USE CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE //Science and education: Collection of scientific articles. - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. - 2017. – с.206-214
 1. Гордєєв О.О., Смовженко Т.С., Чмерук Г.Г. Цифровізація України: розвиток криптовалют // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики» м. Київ 29 листопада 2017 року
 2. Бурлакова І.А., Гордєєв О.О., Чмерук Г.Г. Аналіз ризиків та переваг використання криптовалют В процесі переходу до індустрії 4.0   Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Всеукраїнських філософсько-економічних читань.- 2018 р. – с. 106-114
 3. Чмерук Г.Г. THE LEVEL OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS BY INDEX OF NETWORKING READINESS  // Synthesis of science and society in solving global problems: Collection of scientific articles, SAUL Publishing, Vienna, Austria. – 2018. – с. 15-23

 

 

Лапшин Андрій Львович

Lapshin

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

 

Освіта: Механіко-математичний факультет КДУ (зараз КНУ) імені Т.Г.Шевченка (1980),

Кандидат фіз.-мат. наук 1990 р. Ленінградський державний університет за спеціальностями 01.01.09 - математична кібернетика, та 01.01.11 - системний аналіз та автоматичне управління. Доцент (1996).

 

Дисципліни, що викладає:

 1. Вища математика.
 2. Статистика, в т.ч. теорія ймовірностей.
 3. Дискретна математика
 4. Фізика.
 5. Чисельні методи та системний аналіз.

 

Наукові інтереси:

Математичне моделювання, системний аналіз, аналіз стохастичних процесів, аналіз ієрархічних структур.

 

Перелік основних публікацій:

 1. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Оптимизация решений линейных систем управления. Український математичний журнал. 1997. Том 49, № 10, С.1429-1431.
 2. Лапшин А.Л. Метод динамического программирования для систем с марковскими переключениями. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1998. С. 128-131.
 3. Лапшин А.Л. Синтез оптимального регулятора для системы с марковскими переключениями при неполном векторе наблюдений. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1999. С. 118-122.
 4. Лапшин А.Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 6, С.776-783.
 5. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Исследование устойчивости решений системы линейных дифференциальных уравнений с коэффициентами, зависящими от марковского процесса. Доповіді національної академії наук України. 1999. № 1, С. 29-32.
 6. Константинов А.Х., Лапшин А.Л. Устойчивость колебательного движения свободной поверхности жидкости в цилиндрической полости при случайных возмущениях. Прикладная механика. 2001. Том 37, № 10. С.105-113.
 7.  Лапшин А.Л. Устойчивость в среднем квадратическом решений системы линейных дифференциальных урванений с полумарковскими коэффицентами. Dynamical systems modelling and stability investigation. Kyiv. 2001. C. 67-68.
 8. Лапшин А.Л., Федорченко А.В. Маркетенгові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень. Економіка та держава. 2009. № 7. С. 14-17.
 9.  Лапшин А.Л. Практикум з вищої математики.- К: КНЕУ, 2006 р. - 404 с. ISBN 966-574-830-0/ Т.В.Блудова, та інш.
 10. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Оптимизация решений линейных систем управления. Український математичний журнал. 1997. Том 49, № 10, С.1429-1431.
 11. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Уравнения для стационарных вторых моментов решений систем линейных разностных и дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами и случайным входом. Доповіді національної академії наук України. 1998. № 8, С. 25-27.
 12. Лапшин А.Л. Метод динамического программирования для систем с марковскими переключениями. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1998. С. 128-131.
 13. Лапшин А.Л. Фильтрация и упреждение случайных решений системы линейных дифференциальных уравнений с коэффициентами, зависящими от конечнозначного марковского процесса. Український математичний журнал. 1998. Том 50, № 7, С.997-1000.
 14. Лапшин А.Л. Синтез оптимального регулятора для системы с марковскими переключениями при неполном векторе наблюдений. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1999. С. 118-122.
 15. Лапшин А.Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 6, С.776-783.
 16. Лапшин А.Л. Корреляционная матрица случайных решений динамической системы с марковскими коэффициентами. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 3, С.338-348.
 17. Константинов А.Х., Лапшин А.Л. Устойчивость колебательного движения свободной поверхности жидкости в цилиндрической полости при случайных возмущениях. Прикладная механика. 2001. Том 37, № 10. С.105-113.
 18. Лапшин А.Л. Практикум з вищої математики.- К: КНЕУ, 2006 р. - 404 с. ISBN 966-574-830-0/ Т.В.Блудова, та інш.
 19.  Лапшин А.Л., Федорченко А.В. Маркетенгові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень. Економіка та держава. 2009. № 7. С. 14-17.
 20.  Лапшин А.Л. Фізика: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2011.- 589 с. ISBN 978-966-483-375-9/ Є.М.Борисов,А.Б.Кулик, А.Л. Лапшин, В.М.Максименко

 

 

Вайганг Ганна Олександрівна

 

Wigang

Кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Освіта: Кандидат технічних наук (2015), дисертація на тему «Комплексна оцінка та прогнозування забруднення придорожнього середовища транспортними потоками».

Дисципліни, що викладає:

 1. Основи кібербезпеки
 2. Алгоритми та структури даних
 3. Організація баз даних та знань
 4. Операційні системи
 5. Технології створення програмних продуктів
 6. Обробка великих даних

Наукові інтереси: розробка баз даних та програмних продуктів, Web-програмування та захищеність додатків, автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням забезпечення екологічної та інформаційної безпеки.

Перелік основних публікацій:

 1. Вайганг Г.О. Комплексна оцінка забруднення придорожнього середовища транспортними потоками / В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг// System and means of motortransport. Selected problems. Seria: Transport. – Rzeszow – 2014. Nr. 5. – p. 379–387.
 2. Результати екологічної та соціальної оцінки проекта реконструкції дороги/ В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, В.І. Зюзюн //Харків, Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4/10 ( 76 ) 2015 – с. 26-34.
 3. Еколого-економічна ефективність формування портфеля проектів транспортного підприємства / Хрутьба В.О., Вайганг Г.О., Хрутьба А.С. // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами №1 - НТУ "ХПИ", 2015. – С. 90-96.
 4. Визначення показників екологічної безпеки проектів використання відходів як дорожньо-будівельного матеріалу / В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, Л.І. Крюковська // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 4(4). - С. 64-71. 
 5. Вайганг Г. Екологічний підхід до вибору транспортних засобів при перевезенні хлібобулочних виробів/ Хрутьба В., Вайганг Г., Хрутьба Ю. // Materiały XXVІ konferencji międzynarodowej «Systemy I srodki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia». – Seria Transport № 6. - Rzeszów: Politehnika Rzeszowska, 2015. – р. 347-355
 6. Вайганг Г.О. Дослідження впливу режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення придорожнього середовища / В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг, О.К. Грищук, О.В. Блажчук // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ – 2015. – Вип. 32. – С.174-181.
 7. Матейчик В.П., Хрутьба В.А., Вайганг А.А. Анализ экологической подготовки специалистов транспортно-дорожного комплекса Украины / Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых», УО «ВГТУ». — Витебск, 2015. – С.112-115.
 8. Вайганг Г.О., Хрутьба В.О. Парадигма підвищення рівня екологічної безпеки транспортно-дорожнього галузі України/ V-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, Вінниця, 23–26 вересня 2015. – С.47.
 9. Вайганг Г. О. Визначення рівня екологічної безпеки системи «транспортний потік – дорога – придорожнє середовище» / Г.О. Вайганг, К.В. Римарук, О.В. Блажчук // Збірка тез доповідей всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 26-28 березня 2015 року. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.53-55.
 10. Вайганг Г.О. Оцінка рівня забруднення автомобільних доріг транспортними потоками в м. Києві / Г.О. Вайганг, О.В. Блажчук // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.17.
 11. Вайганг Г.О. Техногенний вплив військового конфлікту на екологічну безпеку східного регіону України/ Г.О. Вайганг, К.В. Комар // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.18.
 12. Вайганг Г.О. Екологічна ситуація в зоні військового конфлікту / Г.О. Вайганг, Д.М. Марценюк // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.20.
 13. Матейчик В.П., Вайганг Г.О., Римарук К.В. Програмний комплекс оцінювання рівня екологічної безпеки системи «транспортний потік – дорога – придорожнє середовище»/ Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015/) Херсонська державна морська академія/ м. Херсон, 26-28 травня 2015. – С.359-362.
 14. Вайганг Г.О., Грищук В., Андрішак О.Ю. Розробка заходів зниження параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками /LXXІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2015. – С.103.
 15. Програмне забезпечення системи моніторингу транспорту: монографія / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, В.П. Волков, О.К. Грищук, М.П. Цюман, І.В. Грицук, Г.О. Вайганг, О.А. Клименко – К.: НТУ, 2016. – 204 с.
 16. Вайганг Г.О. Інформаційні ресурси впровадження системи управління екологічною освітою в процесі підготовки фахівців транспортної галузі. /LXXІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2016. С.431.
 17. Еколого-економічна ефективність транспортної логістики. //Ю.С. Нікітченко, Г.О. Вайганг, Ю.С. Хрутьба, Т.М. Грабовська / Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.126-135.
 18. Оцінка параметричного забруднення придорожнього середовища міськими транспортними потоками //В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг, В.В. Яновський / Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.141-150.
 19. Особливості управління якістю в проектах під час експлуатації доріг //А.П. Парасочка, Г.О. Вайганг, В.О. Хрутьба/ Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.157-166.
 20. Хрутьба В. А., Вайганг А.А., Рутковская И. А. Концептуальные основы проектирования дистанционных курсов повышения экологической компетентности научно-педагогических работников и студентов высших учебных заведений Украины // В кн. Дайджест курсов повышения экологической компетентности педагогических работников, учащихся и студентов. – Павлоград: ИМА-пресс, 2016 г. – 150 с.
 21. Ганна Вайганг, Вікторія Хрутьба Моніторинг стану екологічної безпеки урбанізованих територій методами біоіндикації: Проблеми хімотології. Теорія та практика використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів: Монографія /Сергій Бойченко, Казимир Лейда, Василь Матейчик, Петро Топільницький /за заг.ред. проф. С. Бойченко. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 452 с. (С. 381-385).
 22. Оптимізація приготування тіста для хліба житнього заварного з порошком топінамбура // Пашова Н.В., Волощук Г.І., Хрутьба В.О., Вайганг Г.О. / Хранение и переработка зерна. – №7(215) – 2017 – С. 60-65.
 23. Аналіз екологічних небезпек під час експлуатації та ремонту магістральних трубопроводів/ В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, О.М. Стегній //"Екологічна безпека", Випуск 2/2017 (24). - С. 75-83.
 24. Вайганг Г.О. Передумови формування комп’ютерної експертної системи моніторингу стану довкілля методами біоіндикації. /LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2017. – С. 104.
 25. Вайганг А.А. Анализ результатов внедрения дистанционного образования в систему повышения клалификации учителей и преподавателей техникума //А.А. Вайганг, Ю.А. Перепелина / Международная научно-практичекая конференция «Географические аспекты устойчивого развития регионов» 23-24 марта 2017 г., Гомель, Республика Беларусь.
 26. А. Вайганг Оценка эффективности управления экологическими знаниями в системе повыше­ния квалификации педагогических кадров /Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2017: environmental problems of the XXI century : материалы 17-й международной научной конференции, 18–19 мая 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: С. Е. Головатый [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позня­ка. – Минск : Изд-во, 2017. – Ч. 1. – С.44
 27. Вайганг Г.О. Комплексна екологічна оцінка стану придорожнього середовища автомагістралей м. Києва // Г.О. Вайганг, К.С. Доброніченко /Проблеми екологічної безпеки: збірник тез доповідей XV міжнародної науково–технічної конференції: 11-13 жовтня 2017 р. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – С. 82.
 28. Mateichyk V.P., Weigang G.O Research of traffic flow operational modes impact on the level of roadside pollution / International Symposium on Sustainable Aviation 2017. 10-13 September, 2017 Kyiv, Ukraine (ISBN 978-605-89885-8-3).
 29. Вайганг Г.О. Формування методології організації та функціонування еколого-орієнтованої системи забезпечення екологічної безпеки транспортної інфраструктури. /LXXІV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – C.108.
 30. Вайганг Г. Основні переваги та недоліки транспортної системи м. Києва / Вайганг Г., Комар К. // Systemy i środki transportu samochodowego. Efektywność I bezpieczeństwo. Wybrane zagadnienia. Monografia pod redakcią naukową Kazimierza Lejdy – Seria Transport № 15. - Rzeszów: Politehnika Rzeszowska, 2018. – р. 109-114

Комар Катерина В'ячеславівна

 Komar

Освіта: Національний транспортний університет. Інженер з охорони
навколишнього середовища. (2017)
Дисципліни, що викладає:
1. Безпека комп`ютерних систем
2. Інформаційні технології
3. Основи кібербезпеки
4. Правові основи інформаційної безпеки

Наукові інтереси: автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням
забезпечення екологічної безпеки, впровадження smart-технологій в
транспортну інфраструктуру міського середовища.
Перелік основних публікацій:
1. Техногенний вплив військового конфлікту на екологічну безпеку
східного регіону України/ Г.О. Вайганг, К.В. Комар // Збірка тез
доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих
учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.18.
2. Комунікаційні процеси, як елемент функціонування сталої
транспортної системи міста. /COMPUTER MODELING FOR
CHEMISTRY, TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT SYSTEMS 6th International Scientific-Practical
Conference Kyiv, May 16-18 – 2018. KPI, 2018 P.43.
3. Вплив експлуатаційних показників якості дороги на рівень
забруднення придорожнього середовища. /Молодь і прогрес у
раціональному природокористуванні м Київ 6-7 грудня 2018 р. НАУ,
2018. С. 26.
4. Вплив експлуатаційних показників дорожнього покриття на стан
безпеки транспортної системи міста. /LXXV наукова конференція
професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та
співробітників відокремлених структурних підрозділів університету.
НТУ, 2018. С. 92.
5. Аналіз впливу параметрів вулично-дорожньої мережі на стан безпеки
транспортної системи міста. /LXXІV наукова конференція
професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та
співробітників відокремлених структурних підрозділів університету.
НТУ, 2019. С. 108.
6. Безпека руху, як один із факторів екологічної безпеки транспортної
системи. /ХII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих
учених і студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”,
присвяченій пам’яті проф. Мовчана Я.І., Національного авіаційного
університету.

7. Mateichyk V., Grascht R., Weigang G., Horidko N., Komar К. Problems and
prospects of urban mobility development SYSTEMY I SRODKI
8. TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO EFEKTYWNOSC I
BEZPIECZENSTWO WYBRANE ZAGADNIENIA RZESZÔW – 2019 –
C. 100-109.
9. Матейчик В.П., Лавров О.А., Нагайчук В.М., Комар К.В. Особливості
моделювання шумового забруднення придорожнього середовища
транспортними потоками з використанням Plant Simulation. Науково-
технічний збірник «Вісник Національного транспортного
університету». Серія «Технічні науки», Вип. 3(43) ¬ 2019. ¬ С.91-99.
10. ВАЙГАНГ Г., КОМАР К. Основні переваги та недоліки транспортної
системи м. Києва SYSTEMY I SRODKI
11. TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO EFEKTYWNOSC I
BEZPIECZENSTWO WYBRANE ZAGADNIENIA RZESZÔW – 2019 –
C. 109-114.

 

Кондес Тетяна Василівна

 

Kondes T.V.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

Освіта: Кандидат психологічних  наук, дисертація на тему «Соціально-психологічні особливості формування здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців соціономічного профілю» (2019)

Дисципліни, що викладає:

 1. Фізична освіта;
 2. Філософія та соціологія;
 3. Психологія управління та конфліктологія в банках.

Наукові інтереси: здоров’язберігаючі технології та професійне здоров’я.

 

Ковбель (Паньчук) Оксана Володимирівна

 

Kovbel

Кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри, адвокатеса, старша партнерка АО «АСТАРТА», членкиня Національної асоціації адвокатів України

 

Дисертаційне дослідження на тему: “Кримінологічна характеристика експлуатації дітей” (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; 2008).

Дисципліни, що викладає:

Правове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання;

Міжнародне економічне право;

Корпоративне право;

 

Наукові інтереси: захист прав дітей в Україні; права людини в галузі охорони здоров'я; управління міжнародною правоохоронною діяльністю;

 1. Паньчук О.В. Експлуатація дітей, а зокрема сексуальна експлуатація як одна з найжорстокіших форм насильства до дітей // Наше право. – 2004. – № 4. – С. 5-7.
 2. Паньчук О.В. Деякі проблеми щодо визначення понять “експлуатація” та “насильство” щодо дітей, які вчиняються в сім’ї // Наше право. – 2005. – № 4. – С. 82-86.
 3. Паньчук О.В. Найгірші форми дитячої праці як один із видів їх трудової експлуатації // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 30. – С. 336-341.
 4. Паньчук О.В., Бандурка О.М. Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 32. - С. 62-67.
 5. Паньчук О.В. Деякі проблеми щодо розробки та реалізації соціально-економічних та нормативно-правових програм по викоріненню експлуатації дітей // Наше право. - 2007. - № 2. - С. 66-70.
 6. Паньчук О.В. Причини і умови експлуатації дітей // Вісник Академії прокуратури України. - 2007. - № 2. - С. 37­-40.
 7. Паньчук О.В. Сексуальна експлуатація дітей як одна з найжорстокіших форм насильства щодо дітей // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Матеріали наук.-практ. конференції. - Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2005. - С. 40-42.
 8. Паньчук О.В. Насильство в сім¢ї як одна з причин дитячої безпритульності // Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. - Одеса: Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006. - С. 132-135.
 9. Паньчук О.В. Роль громадських організацій в протидії експлуатації дітей // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Матеріали наук.-практ. конференції. - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. - С. 134-137.
 10. Паньчук О.В. Деякі проблеми щодо розробки та реалізації соціально-економічних програм по викоріненню експлуатації дітей // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Матеріали наук.-практ. конференції. - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. - С. 23-26.
 11. Теоретико-методичні основи протидії дитячій праці в Україні. Навчально-методичний посібник. За загальною редакцією Левченко К.Б. Трубавіною І. М. – К.: Юрисконсульт. – 2006-2007. – 334 с.

 

Громадська робота: 

 • 2010-2012- рр. суддя третейського суд при Українському Національному комітеті Міжнародної Торгової Палати;
 • З 2017 року помічник-консультант народного депутата України.

Абітурієнту

 1. Форма навчання: денна;
 2. Випускники спеціальності «Кібербезпека» мають можливість працевлаштовуватися за наступними посадами:
 • фахівець з організації захисту інформації;
 • інженер з експлуатації засобів захисту інформації;
 • інспектор з організації захисту секретної інформації;
 • фахівець з режиму секретності;
 • проектувальник систем захисту інформації;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • веб-програміст;
 • проектувальник комп’ютерних мереж;
 • адміністратор баз даних;
 • системний адміністратор;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 •  аналітик з захисту інформації;
 •  менеджер з безпеки підприємства.

Випускникам спеціальності «Кібербезпека» присвоюється кваліфікація «Фахівець з інформаційної безпеки та кібербезпеки інформаційних систем» з узагальненим об’єктом діяльності: інформаційна безпека та кібербезпека інформаційних систем та технологій.