Етапи вступної кампанії

 

2020 рік:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ОСВІТИ БАКАЛАВРА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

 

2019 рік:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ОСВІТИ БАКАЛАВРА

 2018 рік:

 

2020 рік:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ОСВІТИ БАКАЛАВРА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

 

2019 рік:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА АБО СПЕЦІАЛІСТА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ ОСВІТИ БАКАЛАВРА

 2018 рік:

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки.

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки.

Етапи вступної кампанії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістр за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузі знань 05  «Соціальні  та  поведінкові науки», проводиться в такі строки.

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістр за всіма формами навчання за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» проводяться в такі строки.