Державне замовлення

 

Освітній ступінь бакалавра

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» (Інститут банківських технологій та бізнесу)

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Освітній ступінь магістра

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "магістр" Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" у 2019 році

Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" у 2019 році (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Освітній ступінь бакалавра

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» (Інститут банківських технологій та бізнесу)

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» у 2018 році Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (на основі ОКР молодший спеціаліст) 

 

Освітній ступінь бакалавра

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» (Інститут банківських технологій та бізнесу)

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Освітній ступінь магістра

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "магістр" Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" у 2019 році

Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" у 2019 році (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Освітній ступінь бакалавра

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» (Інститут банківських технологій та бізнесу)

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодший спеціаліст)

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» у 2018 році Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (на основі ОКР молодший спеціаліст) 

Державне замовлення 2016 рік

Освітній ступінь магістра

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2016 році

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2016 році

Зміни до обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2016 році

Зміни обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "магістр" спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" у 2016 році

Освітній ступінь бакалавра

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» (Інститут банківських технологій та бізнесу, м. Київ)

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів  вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти  (заочної форми навчання) ДВНЗ "Університет банківської справи" у 2016 році